fbpx

A A A

NOTA PRAWNA

INFORMACJE OGÓLNE

www.zespolsuchegooka.pl to oficjalna witryna internetowa firmy Quantel Medical France, której siedziba znajduje się w:

 

1 rue du Bois Joli – CS 40015
63808 COURNON D’AUVERGNE CEDEX – France
Tél : +33 (0)4 73 745 745 – Fax +33 (0)4 73 745 700

Dyrektorem wydawniczym niniejszej witryny internetowej jest Jean-Marc GENDRE.

Administratorem strony jest spółka S-Kréa.

 

Usługa hostingowa zapewniana jest przez Blizz, firmę, której siedziba znajduje się pod adresem:

8 Rue Georges Besse
63100 Clermont-Ferrand

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

Prezentacja i zawartość niniejszej witryny stanowią w całości utwór chroniony przez francuskie prawo i obowiązujące konwencje międzynarodowe dotyczące własności intelektualnej. Autorem jest Quantel Medical – ©Copyright 2015 Quantel Medical – wszystkie prawa zastrzeżone.

 

Wszystkie elementy składające się na niniejszą witrynę, a w szczególności: nazwa domeny, zdjęcia, logo, rysunki, szata graficzna i grafiki, teksty, wyniki analiz statystycznych, systemy akredytacji, specjalnie zaprogramowane aplikacje i ich kody, a także wszelkie dostępne informacje łącznie z obecnym i wszelkim przyszłym formatem ich prezentacji – statyczne lub dynamiczne strony HTML, pliki graficzne, dźwięki i obrazy, obrazy 3D itd. – stanowią wyłączną własność Quantel Medical.

 

W związku z tym kopiowanie, prezentacja, adaptacja, częściowe lub całkowite tłumaczenie różnych elementów witryny, przenoszenie na inną witrynę lub włączanie do witryny należącej do osoby trzeciej całości lub części niniejszej witryny, a także wykorzystanie handlowe nawet części danych w niej przedstawionych jest zabronione, stanowi naruszenie podlegające karze przewidzianej w art. L 335-2 i następnych kodeksu własności intelektualnej.

 

Logo i znaki towarowe produktów i/lub usług wymienionych w niniejszej witrynie są zarejestrowane. W związku z tym żaden element niniejszej witryny nie może być interpretowany jako cesja, licencja lub prawo do używania jakiejkolwiek marki i/lub patentu posiadanego przez firmę Quantel Medical lub jakąkolwiek zainteresowaną stronę trzecią.

LINKI DO INNYCH STRON

Znaki towarowe operatora strony i jego partnerów, jak również logotypy pojawiające się w witrynie są zastrzeżonymi znakami towarowymi (słowno-graficznymi lub innymi). Na zamieszczenie linków hipertekstowych kierujących do innych zasobów sieci internetowej, w szczególności do zasobów będących własnością partnerów firmy, uzyskano wcześniejszą pisemną zgodę.

 

Zgodnie z zamieszczoną w poprzedniej rubryce z informacją dotyczącą praw autorskich, zabrania się wszelkim osobom trzecim zamieszczania linków hipertekstowych prowadzących do strony www.quantel-medical.com bez uprzedniej pisemnej zgody Quantel Medical.

UWOLNIENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Quantel Medical dołożyła wszelkich starań, aby wszystkie informacje zawarte na stronie internetowej były dokładne. Firma Quantel Medical nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne pojawienia się na stronie pojedynczych i niezamierzonych błędów.

 

Firma Quantel Medical zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności dotyczącej informacji dostępnych na jej stronie. Ponadto nie daje się żadnej gwarancji w zakresie prawdziwości, dokładności czy kompletności informacji udostępnionych w witrynie.

 

Firma Quantel Medical nie gwarantuje, że serwer, na którym zamieszczona jest witryna, pozbawiony jest wirusów lub że nie nastąpi problem techniczny, który może doprowadzić do uszkodzenia części komputera lub przetrzymywanych w nim danych.

 

W żadnym wypadku firma Quantel Medical ani żaden z jej podwykonawców nie mogą być odpowiedzialni za jakąkolwiek szkodę, do której może dojść podczas łączenia się z witryną.

 

Informacje publikowane w witrynie mają charakter wyłącznie informacyjny i nie mogą zastąpić konsultacji okulistycznej. W żadnym wypadku informacje te nie mogą być wykorzystywane do postawienia diagnozy medycznej, która może pochodzić wyłącznie od okulisty po uprzedniej wizycie.

DANE OSOBOWE

Administrator danych – Administratorem danych jest:
Quantel Medical
1 rue du Bois Joli – CS 40015
63808 COURNON D’AUVERGNE CEDEX – France

Reprezentowane przez: Jean-Marc GENDRE

 

Cel – Dane osobowe są zbierane przez Quantel Medical w celu nawiązania i utrzymywania kontaktu z klientami i potencjalnymi klientami. W szczególności w celu lepszego poznania klientów, potencjalnych klientów i ich potrzeb, tak aby Quantel Medical mógł przesyłać im odpowiednio spersonalizowane informacje marketingowe.

 

Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych – Dane osobowe są gromadzone i przetwarzane przez Quantel Medical za zgodą podmiotu, do którego należą dane.

 

Odbiorcy – Odbiorcą danych osobowych jest Dział Marketingu Quantel Medical

 

Przekazywanie – Quantel Medical nie przekazuje zbieranych danych osobowych stronom trzecim poza Unią Europejską.

 

Czas przechowywania – Dane osobowe są przechowywane przez okres 3 lat od daty ich zgromadzenia.

 

Prawo dostępu do danych osobowych – W okresie, w którym Quantel Medical gromadzi i przetwarza ich dane osobowe, klienci i potencjalni klienci mają prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, zażądania usunięcia danych, sprzeciwienia się przetwarzaniu danych lub ograniczeniu zakresu w którym są przetwarzane, wniesienia sprzeciwu wobec profilowania do celów marketingu bezpośredniego,  przeniesienia danych do innego administratora.

Z powyższych praw można skorzystać kontaktując się z Administratorem danych:


info@quantel-medical.fr lub QUANTEL MEDICAL – Marketing Department 

1 rue du Bois Joli – 63808 Cournon-d’Auvergne.

 

Prawo do wycofania zgody – Klienci I potencjalni klienci mają prawo, by w każdej chwili wycofać swoją zgodę na zbieranie, przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych. Aby wycofać zgodę, prosimy o kontakt:


info@quantel-medical.fr lub QUANTEL MEDICAL – Marketing Department 

1 rue du Bois Joli – 63808 Cournon-d’Auvergne.

 

W rezultacie Quantel Medical przerwie wszelkie działania związane z przetwarzaniem danych osobowych w ciągu 30 dni roboczych po otrzymaniu wiadomości e-mail.

 

Wszelkie czynności przetwarzania danych osobowych wykonywane przed wycofaniem zgody pozostaną zgodne z prawem.

CIASTECZKA (COOKIES)

Użytkownik jest świadomy, że pliki cookie mogą być instalowane automatycznie w jego przeglądarce. Jest to blok danych, który nie jest wykorzystywany do celów identyfikacyjnych, ale służy do zapisywania informacji związanych z nawigacją w witrynie. Pozwala na analizę ruchu na stronie, analitykę sieciową… w celu poprawy działania witryny.

 

Ustawienia przeglądarki pozwalają użytkownikowi na uzyskanie informacji dotyczącej ewentualnej instalacji plików cookie oraz na odmowę zgody na taką instalację.


Jeśli pliki cookie nie zostaną zaakceptowane, niektóre usługi mogą nie być dostępne.

 

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych przekazywanych w witrynie za pośrednictwem « plików cookie », zmiany tych danych oraz usunięcia ich, na warunkach wskazanych w ustępie « Dane osobowe ».

CREDITS

Kredyty fotograficzne : Adobe Stock, Shutterstock.

MAINTENANCE

Pour des raisons de maintenance, QUANTEL MEDICAL pourra interrompre l’accès à son site et s’efforcera d’en avertir préalablement les utilisateurs.

MISE A JOUR DES MENTIONS LEGALES

QUANTEL MEDICAL se réserve le droit de modifier ou d’actualiser cette notice d’information à tout moment et sans préavis.  Dernière mise à jour de ces mentions légales : 04/11/2020.
Udostępnij stronę przez e-mail
Udostępnij stronę na facebooku
Udostępnij stronę na Twitterze
Udostępnij stronę na linkedin
Vous quittez le site en version française
En cliquant sur ce lien, vous allez quitter le site masecheresseoculaire.fr, souhaitez-vous continuer ?
Vous quittez le site en version française
En cliquant sur ce lien, vous allez quitter le site masecheresseoculaire.fr, souhaitez-vous continuer ?
Vous quittez le site en version française
En cliquant sur ce lien, vous allez quitter le site masecheresseoculaire.fr, souhaitez-vous continuer ?